Serwis, reklamacje i zwrot produktów zakupionych w
sklepie internetowym
DDAUTOMATYKA dla Klienta

Drodzy klienci,

dokładamy wszelkich starań aby oferowane przez nas produkty spełniały Państwa oczekiwania lecz jak wiadomo, nie zawsze produkt zakupiony na odległość jest taki jak go sobie wymarzyliśmy. Dbając o Państwa zadowolenie z transakcji pragniemy ułatwić ewentualny zwrot zakupionych towarów oraz składanie reklamacji i w tym celu stworzyliśmy specjalną aplikacje internetową. Obsługa zgłoszenia jest bardzo prosta i sprowadza się do uzupełnienia podstawowych danych dotyczących zakupu, a w przypadku reklamacji można dodać zdjęcia reklamowanego towaru. Każde zgłoszenie ma swój indywidualny nr dzięki czemu w każdej chwili można się zalogować i sprawdzić status realizacji. Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu i życzymy Państwu udanych zakupów.

§1. Postanowienia ogólne

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego dd-automatyka.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Od umowy można odstąpić na 3 sposoby:

- korzystając z opcji zwroty produktów dostępnego w Panelu Klienta w naszym sklepie
- korzystając z formularza do zwrotu i reklamacji towaru

- przesyłając do nas formularz o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres sklepu DDAUTOMATYKA listownie, mailowo lub przez formularz na stronie:

 

LOGO-DD-company.pngD&D company s.c.
Ul. Trakt Brzeski 14a
05-077 Warszawa

sklep@dd-project.pl

 

§2. Terminy

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej lub dokona zwrotu poprzez moduł Zwroty towarów w Panelu Klienta w naszym sklepie internetowym.

§3. Reklamacje

Warunki składania reklamacji dotyczących zakupionych produktów znajdują się w dziale rugulamin sklepu internetowego DDAUTOMATYKA 

Reklamacje oraz zgłoszenia serwisowe prosimy zgłaszać korzystając z powyższego formularza.

§4. Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Magazyn D&D company. Ul. Trakt Brzeski 14a 05-077 Warszawa

§5. Koszty zwrotu

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

§6. Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§7. Informacje dodatkowe

Jak odstąpić od umowy?

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Klient może również dokonać zwrotu poprzez moduł Zwroty towarów, który dostępny jest w Panelu Klienta w naszym sklepie internetowym.

Jeśli jednak Klient zdecyduje się dokonać zwrotu poprzez wysłanie formularza o odstąpieniu od umowy, może skorzystać z ustawowego wzoru umieszczonego poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: D&D company s.c. ul. Trakt Brzeski 14a, 05-077 Warszawa
sklep@dd-project.pl


- Niniejszym informuję* / informujemy*  o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* / o świadczenie następującej usługi*:

- Data zawarcia umowy* / odbioru* :      _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

 

Imię i nazwisko konsumenta:                                       
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Adres konsumenta:                                                           
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ -_ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Nazwa zwracanego towaru i nr zamówienia:          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data i Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

* niepotrzebne skreślić.

 

 


Najczęściej kupowane

Informacje

Producenci

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Tagi